Connie’s Boekenblog App
Connie’s Boekenblog Windows applicatie wordt aangeboden als aanvulling en alternatieve versie van mijn complete website en mijn Facebook pagina. Deze Windows App kunt u kosteloos bekijken en downloaden in de Windows App Store en is getest voor versie 10.
De link is hier te vinden.

Aansprakelijkheid
Door deze applicatie te gebruiken en/of de op of via deze applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. De bouwer van de applicatie en Connie’s Boekenblog aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn, tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  • gebruik van de informatie die op of via deze applicatie wordt aangeboden,
  • de werking of het niet beschikbaar zijn van deze applicatie,
  • misbruik van deze applicatie,
  • verlies van gegevens.

Privacy statement
De gebruikersinstellingen voor de applicatie worden in uw profiel opgeslagen zodat deze gebruikt worden wanneer u dezelfde applicatie op een andere Windows 8 omgeving opstart. Deze gegevens zijn verder buiten uw profiel niet beschikbaar voor derden. Bij het gebruik van de online web services worden geen persoonlijke gegevens geregistreerd.

Disclaimer
De afbeeldingen die zijn gebruikt voor deze applicatie zijn zelf ontwikkeld.